×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PDR

PDR (PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK)

PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR?

Psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce, bireye verilen psikolojik yardım sürecidir.

Çalışma İlkelerimiz

Çalışmalarımızda gönüllülük ve işbirliği esastır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri öğrenci-psikolojik danışman arasındaki güven ilişkisine dayanır.
Her birey sahip olduğu özellikler ne olursa olsun değerli ve önemlidir.
Her birey saygıya değerdir.
Çalışmalarımızda gizlilik esastır. Psikolojik danışmaya başvuranlar hakkında veya bu kişilerin anlattıkları konular ile ilgili olarak hiç kimseye veya kuruma bilgi verilmez.
Öğrencinin kendisine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı ilkesine dayanır.

ÇALIŞMALAR

1- KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

SEMİNER ÇALIŞMA GRUPLARI

Stres ve baş etme yolları
Motivasyon ve başarı
İletişim becerileri ve empati
Öfke yönetimi
Etkili ve verimli ders çalışma yolları
Sınav kaygısı ve başetme yolları

2- KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI

Çankaya Üniversitesi öğrencisinin psikolojik,eğitsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak başka bir değişle öğrencilere sunulan hizmetlerin etkinliğini arttırmak amacıyla akademik, idari birimler ve alandaki uzmanlarla iş birliği içinde çalışmaktır. Buna göre, bu birimlere psikoloji ile ilgili konular da seminer / eğitim verilmektedir. Örnekleme yapılarsa;

İş doyumu
Öfke kontrolü
Zamanı etkili kullanma
Motivasyon ve moral artışı
Zor insanlarla başa çıkma sanatı
Sosyal kaygı
Öz güven / Fobi

3- HİZMETİÇİ EĞİTİM

Psikolojik Danışma ve rehberlik (PDR) birimi uzman personelinin kendi içinden yada dışarıdan sağlama ile gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarıdır.

İhtiyaç

Psikolojik Danışmaya ihtiyacınız olduğunu nasıl anlarsınız?
Üniversite yaşamına uyum sağlamakta güçlük çekiyorsanız.
Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
Kişiler arası ilişkilerde sorun yaşıyorsanız ve duygularınızı açıkça belirtmekte güçlük çekiyorsanız,
Nasıl ders çalışacağınızı bilmiyorsanız
Yaşam olayları ( ayrılık, yas süreci, gelişim dönemi sıkıntıları, evlilik vb) karşısında sorunlarla baş etmede zorlanıyorsanız,
Zamanınızı daha etkili kullanmak istiyorsanız,
Akademik performansınızda düşüş yaşıyorsanız,
Çok çalıştığınız halde sınavlarda başarılı olamıyorsanız,
Sınavlarda yoğun kaygı yaşıyorsanız,
Aile ilişkilerinizde sorun yaşıyorsanız,
Duygusal ilişkilerinizde sorun yaşıyor ve baş etmekte zorlanıyorsanız,
Kendinize güvenle ilgili sorunlar yaşıyorsanız,
Kendinizi anlaşılmamış ve umutsuz hissediyorsanız,
Kendinizi yalnız hissediyor ve yaşadıklarınızı sizi anlayabilecek biriyle paylaşmak istiyorsanız,
Kendinizi tanımak ve anlamak istiyorsanız,
Hatta şu anda hiçbir sorununuz olmadığı halde, ileride karşılaşabileceğiniz sorunlar olabileceğini hesaba katarak onlara karşı hazırlıklı olmak istiyorsanız,
Bu ve benzeri duygu ve düşünceler içinde iseniz,
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

Faydalanma

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden nasıl Faydalanacağım?
Görüşmeler hafta içi her gün saat: 09.00-12.00/ 13.00-17.30 saatleri arasında yapılmaktadır.
Görüşmeler öncesi randevu alınması gerekmektedir.
Görüşmelere kararlaştırılan gün ve saatte (haftada bir gün yaklaşık ;45-50 dk. gibi) devam edilir.
Merkezimizde verilen hizmetler “ücretsizdir” ve “gizlilik” esasına dayanır.
Çankaya Üniversitesinin öğrencileri yanında tüm akademik ve idari personeli Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinden faydalanabilir.
Şunu unutmamak gerekir ki, Psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf insanlar değil,gerçekte yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında olan ve var olan sorunları, yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış kişilerdir.

Diğer Çalışmalarımız

Koruyucu Sağlık ve diğer hizmetler
Her yıl öğrencilerimize ve çalışanlarımıza grip aşısı uygulanmaktadır.
Bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı, gıda birimlerinde çalışan personelimizin ve şirket elemanların taşıyıcı hastalık muayene ve tetkikleri (PORTÖR MUAYENELERİ) yaptırılmaktadır.
Kişisel başvurularda dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler verilip; gerekli önerilerde bulunulmaktadır
Üniversitemiz spor takımlarında görevli sporcuların rutin sağlık muayeneleri yapılmakta ve raporları düzenlenmektedir. Üniversitemizde yapılan spor karşılaşmalarında sağlık merkezimizden bir personelimiz görevlendirilmektedir.