Çalışma İlkelerimiz

 

 • Çalışmalarımızda gönüllülük ve işbirliği esastır.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri öğrenci-psikolojik danışman arasındaki güven ilişkisine dayanır.
 • Her birey sahip olduğu özellikler ne olursa olsun değerli ve önemlidir.
 • Her birey saygıya değerdir.
 • Çalışmalarımızda gizlilik esastır. Psikolojik danışmaya başvuranlar hakkında veya bu kişilerin anlattıkları konular ile ilgili olarak hiç kimseye veya kuruma bilgi verilmez.
 • Öğrencinin kendisine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı ilkesine dayanır.

ÇALIŞMALAR

1- KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

SEMİNER ÇALIŞMA GRUPLARI

 • Stres ve baş etme yolları
 • Motivasyon ve başarı
 • İletişim becerileri ve empati
 • Öfke yönetimi
 • Etkili ve verimli ders çalışma yolları
 • Sınav kaygısı ve başetme yolları

2- KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI

Çankaya Üniversitesi öğrencisinin psikolojik,eğitsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak başka bir değişle öğrencilere sunulan hizmetlerin etkinli ğini arttırmak amacıyla akademik, idari birimlerve alandaki uzmanlarla iş birliği içinde çalışmaktır. Buna göre, bu birimlere psikoloji ile ilgili konular da seminer / eğitim verilmektedir. Örnekleme yapılarsa;

 • İş doyumu
 • Öfke kontrolü
 • Zamanı etkili kullanma
 • Motivasyon ve moral artışı
 • Zor insanlarla başa çıkma sanatı
 • Sosyal kaygı
 • Özgüven / Fobi

3- HİZMETİÇİ EĞİTİM

Psikolojik Danışma verehberlik (PDR) birimi uzman personelinin kendi içinden yada dışardan sağlama ile gerçekleştirdiği eğitim çalışma larıdır.